Întrebări și răspunsuri

Sesiunile de finanțare din Timbrul Arhitecturii

Întrebări frecvente despre finanțările din timbrul arhitecturii


Folosiți formularul de mai jos și vă vom răspunde cât putem de repede. 

Întrebări frecvente despre finanțarea proiectelor de cercetare

Pe ce perioadă trebuie să se desfășoare proiectul de cercetare? La ce distanță de la semnarea contractului trebuie predat livrabilul?

Durata de desfășurare a proiectului este de maxim un an de la semnarea contractului, iar livrabilul trebuie predat la finalul acestei perioade.

O instituție de învățământ de arhitectură poate depune un dosar de candidatură sau trebuie să aplice prin intermediul unei Filale teritoriale a OAR?

Conform Metodologiei sesiunii pilot de finanțare a proiectelor cu componentă pronunțată de cercetare, pot aplica direct atât instituțiile publice de cultură, cât și instituțiile din domeniul educației de arhitectură.

Persoanele care recomanda trebuie sa fie neapărat arhitecti si/sau membri ai OAR?

Recomandarea poate veni de la orice persoană pe care o considerați relevantă profesional în contextul proiectului. Nu trebuie să fie arhitect sau membru OAR.

Pot da recomandări persoane care sunt pe lista juriului potențial al sesiunilor de finanțare a proiectelor culturale și editoriale, dacă aplicam la o finanțare de cercetare?

Da, nu există prevederi care să interzică recomandările din partea membrilor potențiali ai juriului dintr-o categorie pentru solicitanți ce aplică la altă categorie de finanțare.

Întrebări frecvente despre finanțarea proiectelor culturale și editoriale

Proiectele culturale se vor încărca tot pe platforma emsc.oar.archi?

Anul acesta găsiți pe pagina principală a sesiunii de finanțare link către formularul pe care trebuie să îl folosiți pentru a încărca proiectele - LINKUL VA FI ANUNȚAT LA DESCHIDEREA SESIUNII

Unde găsesc formularele (anexele)?
Poate un solicitant aplica pentru două tipuri de finanțare, una pentru proiecte culturale și una pentru proiecte de cercetare?

Da, nu există limitări în ceea ce privește un număr maxim de proiecte per aplicant indiferent de categorie.

În caz că nu avem încă certificatul de atestare fiscală, putem atasa dovada cererii acestuia, urmând sa-l anexam imediat ce-l primim?

Acceptăm dovada cererii, solicitantul obligându-se să îl transmită odată primit în cel mai scurt timp.

Bilanțul se dorește în formatul ANAF sau poate fi un simplu tabel cu venituri și cheltuieli?

NU este necesar formularul de bilanț, ci doar completarea în cifre a totalului veniturilor și cheltuielilor.

Dacă proiectele vor fi încărcate pe formularul online mai este necesar ca, cererea de finanțare (anexa 1) și bugetul proiectului să fie încărcate semnate și stampilate de către coordonatorul proiectului și responsabilul financiar?

NU sunt necesare semnarea sau ștampilarea cererii, respectiv a bugetului.

Responsabilul financiar menționat în prima parte a cererii de finanțare este cel care se ocupă de gestionarea aspectelor financiare ale proiectului sau este vorba despre responsabilul financiar al filialei (trezorierul filialei)?

Responsabilul financiar este cel care va gestiona aspectele financiare ale proiectului, poate fi un contract de colaborare cu orice extern.

Dacă începem completarea formularului online, dar nu reușim să-l finalizăm într-o singură sesiune, există posibilitatea să reluăm procesul de la punctul în care ne-am oprit, sau trebuie să completăm din nou de la început?

Platforma actuală nu permite încărcarea unei aplicații în mai multe etape, de aceea, vă sfătuim să va pregătiți toate documentele înainte de a începe procesul. Găsiți aici lista cu documentele necesare pentru fiecare categorie. Și aici la Cap. I - Procedura de predare - găsiți instrucțiunile necesare pentru a denumi fișierele pe care le veți încărca.

Coordonatorul de proiect poate fi un membru al altei filiale decât cea care solicită finanțarea? Proiectul este în parteneriat, iar coordonatorul este angajat al partenerului (un UAT).

Da, coordonatorul de proiect poate fi un membru al altei filiale decât cea care solicită finanțarea.

Exista un barem de punctare a cofinanțării, în caz că depășește 10%?

Nu există un astfel de barem, însă un procent mai mare de cofinanțare poate fi considerat de către comisia de evaluare un argument pentru punctaj suplimentar, în cazul departajărilor.

Există cerințe specifice privind calificările profesionale ale coordonatorului financiar al unui proiect cultural finanțat din timbrul de arhitectură? Trebuie să fie contabil, economist sau poate fi și un arhitect?

Normele metodologice nu prevăd o astfel de obligativitate, însă recomandarea noastră este să aveți o linie bugetară care să presupună servicii financiar contabile tocmai pentru a întâlni cerința din norme CAP.III - Criterii de evaluare, ART. 11, PUNCTUL (1) " c) C3: performanța și credibilitatea solicitanților – 20% – evaluează probabilitățile/promisiunile solicitanților de a finaliza proiectul, punând în relație experiența generală a solicitantului - a echipei -, așa cum reiese din scrisorile de recomandare, din CV-uri, din acordurile de parteneriat și din prezentarea de la art. 6, alin. (1), litera b), încrederea pe care o prezintă solicitantul - echipa, așa cum reiese și din activitățile precedente și din experiența în proiecte de cercetare sau culturale."


Cererea de finanțare, contractul și anexa de buget prevăd distinct date și semnături ale coordonatorului proiectului și responsabilului financiar. Decontul financiar aferent rapoartelor conține documente justificative financiare, documente ce ar trebui întocmite de un contabil/specialist în probleme financiar-contabile. Rolul responsabilului financiar este important, deoarece acesta trebuie să întocmească corect toate documentele financiare, să calculeze contribuțiile la buget și să transmită raportările financiare la ANAF.

Este permis ca aceeași persoană să îndeplinească simultan rolurile de coordonator și responsabil financiar pentru un proiect cultural finanțat din timbrul de arhitectură?

Cererea de finantare, contractul și anexa de buget prevăd distinct date și semnături ale coordonatorului proiectului și responsabilului financiar. În documentele justificative vor trebui specificate atât datele coordonatorului, cât și ale responsabilului financiar. Este incompatibil să fie aceeași persoana coordonator proiect și responsabil financiar.

Poate fi acoperita co-finanțarea de 10% și din contribuția unuia dintre partenerii proiectului?

Da.

Poate fi considerata remunerația coordonațorului de proiect contribuția proprie de 10% din bugetul proiectului, asigurată în acest caz de partenerul de proiect?

Da.

Există un plafon maxim per proiect pentru fiecare categorie de proiecte editoriale?

Nu există plafon maxim per proiect la niciuna dintre categoriile de proiecte, singurul reper este suma maximă alocată pentru întreaga categorie, menționată în ghidul aplicantului: pentru sesiunea 2024, suma scoasă la finanțare pentru proiectele editoriale este de 1.500.000 lei, din care: a) 1.000.000 lei pentru cărți, b) 500.000 lei pentru reviste.

Aș vrea să depun o solicitare de finanțare pentru un proiect cultural. Există un plafon sau un buget orientativ de luat în considerare?

Nu, nu există un plafon sau un buget orientativ, dar Articolul 17 din Normele metodologice prevede următoare:

(4) În cazul în care toate cheltuielile din proiect sunt justificate, se va lua în considerare cuantumul finanțării solicitat prin documentația depusă.

(5) În cazul în care cheltuielile din proiect sau o parte a acestora sunt considerate a nu fi justificate, cuantumul finanțării va fi stabilit de către comisia de evaluare, solicitantul având posibilitatea de a adapta proiectul propus pentru a se încadra în suma acordată sau de a renunța la finanțare.

Există un procent din bugetul proiectului care trebuie să provină din alte surse în afară de timbrul arhitecturii?

Da. Finanțarea nerambursabilă din timbrul arhitecturii acoperă cel mult 90% din bugetul proiectului. Astfel, nivelul minim al cofinanțării trebuie să fie de 10%, din surse atrase și/sau contribuție proprie. 

Doresc sa particip, împreună cu o echipă, la sesiunea de finanțare de luna aceasta, în categoria proiecte culturale. Este posibilă participarea prin SRL sau PFA?

În cazul în care doriți să aplicați printr-un SRL, acesta trebuie să încheie un acord de parteneriat cu o Filială teritorială a OAR.  PFA pot depune dosare de solicitări de finanțare cu condiția să își desfășoare activitatea într-un domeniu cultural care promovează arhitectura.   Mai multe detalii găsiți în secțiunile despre Eligibilitate și în Normele metodologice privind finanțarea de oferte culturale și proiecte editoriale de către Ordinul Arhitecților din România.

Este posibil ca un eveniment în cadrul unui proiect cultural finanțat de către OAR să vândă și bilete?

Da, cu condiția să se țină cont de ceea ce prevede Articolul 4 din Normele metodologice privind finanțarea de oferte culturale și proiecte editoriale de către Ordinul Arhitecților din România: 

(5) Finanțările nerambursabile acordate din bugetul timbrului nu pot fi utilizate pentru activități generatoare de profit.

Un ONG înființat anul acesta poate depune un dosar de solicitare de finanțare?

Da. Data înființării ONG-ului nu este relevantă.

Pot solicita finanțarea unui proiect din domeniul artei fotografice?

În Normele metodologice privind finanțarea de oferte culturale și proiecte editoriale de către Ordinul Arhitecților din România puteți consulta atât principiile generale de finanțare, cât și criteriile de evaluare ale ofertelor culturale și ale proiectelor editoriale în vederea acordării finanțării din timbrul arhitecturii, astfel încât puteți aprecia dacă proiectul dumneavoastră în domeniul artei fotografice se încadrează într-una dintre categoriile de proiecte ce pot primi finanțare.

Prețul de vânzare al unei cărți finanțate din timbrul arhitecturii va fi impus/stabilit de către OAR?

Nu. Prețul este stabilit prin fișa postcalcul (Anexa 6), pe care beneficiarul o completează cu costurile finale, reale, la încheierea proiectului. Pentru o idee mai exactă, puteți consulta Anexa 6 din Anexe în vigoare, disponibile aici. Totodată vă reamintim că Articolul 4 din Normele metodologice prevede următoarele: (5) Finanțările nerambursabile acordate din bugetul timbrului nu pot fi utilizate pentru activități generatoare de profit

Dacă un ONG solicită finanțare pentru proiect cultural tip școală de vară, poate depune o solicitare si pentru un alt tip de proiect?

Da, nu există o limitare în acest sens. Același aplicant poate depune dosare de solicitare a unei finanțări din timbrul arhitecturii la mai multe categorii de proiecte.

Dorim să aplicăm cu un proiect realizat în colaborare cu instituții din altă țară europeană, iar activitatea proiectului nu se va desfășura în România, ci pe teritoriul acestei țări. Există vreo interdicție în sensul aplicării proiectului într-un alt stat? 

În Normele generale și în Normele metodologice privind finanțările ofertelor culturale și proiectelor editoriale din timbrul arhitecturii nu există precizări referitoare la situația indicată de dumneavoastră. Pe de altă parte, în Legea 35/1994 se vorbește despre susţinerea unor proiecte culturale de interes naţional și apar câteva mențiuni referitoare la componenta internațională, articolul 3 menționând:

b) participarea la concursuri de interpretare şi creaţie în ţară şi în străinătate;

h) sprijinirea înscrierii în circuitul naţional şi internaţional a operelor artistice de valoare;

i) cinstirea şi perpetuarea memoriei personalităţilor culturii româneşti şi ale minorităţilor naţionale, atât în ţară. cât şi în străinătate;


În concluzie, vă încurajăm să aplicați cu proiectul propus, având în vedere mențiunile din Legea 35, în măsura în care este posibil, și decizia finală va fi a comisiei de evaluare, care va ține cont de toate aspectele discutate mai sus.

 Pe certificatul de atestare fiscală al entității cu care vrem sa aplicăm (ONG) apar atât datorii de plătit, cât și datorii pe care statul trebuie să le plătească entității respective.  Este acest lucru o problemă?

Pe certificatul de atestare fiscală nu trebuie să fie datorii, este una dintre condițiile obligatorii de eligibilitate prevăzute în Normele metodologice privind finanțările din timbrul arhitecturii. Aici se precizează că, pentru a putea participa la selecție, solicitantul trebuie să nu aibă datorii către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor sociale de sănătate, bugetele locale sau fondurile speciale.