Documente necesare

Sesiunea de finanțare din timbrul de arhitectură 2022

  • Cărți, reviste 
  • Oferte culturale ONG, filiale
  • Anuale, bienale, trienale
  • Itinerare de expoziții
Cărți, reviste 
Documente necesare pentru un proiect editorial
Documentația de solicitare a finanțării pentru un proiect editorial (cărți, reviste) va conține următoarele materiale:
a) Cererea de finanțare

Cererea de finanțare pentru proiecte editoriale, completată online potrivit modelului din anexa nr. 4 la Normele Metodologice privind Finanţarea de Oferte Culturale și Proiecte Editoriale din Timbrul Arhitecturii (se va completa online).

b) Fișa de calcul economic 

Fișa de calcul economic a proiectului editorial potrivit modelului din anexa nr. 6 la Normele Metodologice privind Finanţarea de Oferte Culturale și Proiecte Editoriale din Timbrul Arhitecturii (se va completa online).

c) Catalog editorial

PDF selecție pagini catalog editorial privind publicațiile din domeniul arhitecturii și al disciplinelor conexe, din anul anterior, în cazul editurilor.

d) Selecție de rubrici

Pentru reviste este necesară o selecție de rubrici relevante din ultimele două numere ale revistei.

e) CV-urile scurte

CV-urile scurte, de maximum o pagină, ale autorului sau autorilor - în cazul cărților de autor - sau ale coordonatorului - în cazul revistelor sau volumelor colective.

f) Solicitanții debutanți

Solicitanții debutanți, ale căror CV-uri pot fi încă nerelevante pentru proiect, pot fi completa cu 1-2 scrisori de recomandare dosarul, conform anexei nr. 7 la Normele Metodologice privind Finanţarea de Oferte Culturale și Proiecte Editoriale din Timbrul Arhitecturii sau cu alte materiale informative cu privire la personalități implicate în proiectul editorial;

g) Certificat atestare fiscală

Certificat de atestare fiscală a Solicitantului emis de ANAF (copie). Atenție, nu este vorba despre CUI!

h) Ultimul extras de cont

Ultimul extras de cont bancar al organizației solicitante.

i) Copie contract D.A.*

Copie a contractului prin care editorul a obținut drepturile de autor în vederea editării titlurilor pentru care solicită finanțare; în cazul reeditării unui titlu, editorul va preciza ediția/edițiile anterioare, după caz, indiferent de editura la care s-a publicat ediția anterioară.

j) Dovada surse de finanțare

Nivelul minim al cofinanțării trebuie să fie de 10% din bugetul total al proiectului, din surse atrase și/sau din contribuție proprie. Dovada cofinanțării se face exclusiv prin documente justificative pentru o cofinanțare mai mare de 10% (extras de cont, contract de sponsorizare sau finanțare) sau prin declarație pe propria răspundere (pentru o cofinanțare de 10%) prin care solicitantul se angajează să atragă suma corespunzătoare până la finalizarea proiectului și întocmirea raportului final.

k) Corectitudinea datelor

Declarație pe propria răspundere privind corectitudinea datelor prezentate, conform anexei nr. 8 la Normele Metodologice privind Finanţarea de Oferte Culturale și Proiecte Editoriale din Timbrul Arhitecturii.

l) Acord GDPR

Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal, conform anexa nr. 15 la Normele Metodologice privind Finanţarea de Oferte Culturale și Proiecte Editoriale din Timbrul Arhitecturii, completat online.

*

Documentul prevăzut la  lit. i) poate fi depus ulterior momentului de solicitare a finanțării, dar nu mai târziu de 10 zile de la obținerea finanțării din timbrul de arhitectură.

Oferte culturale ONG, filiale
Documente necesare pentru o ofertă culturală ONG și filială
Documentația de solicitare a finanțării pentru proiecte/programe/acțiuni culturale (inclusiv școli de vară) - ONG și filialele teritoriale ale OAR - va conține următoarele materiale:
a) Cererea de finanțare

Cererea de finanțare pentru proiecte/programe/acțiuni culturale, completată online potrivit modelului din anexa nr. 1 la Normele Metodologice privind Finanţarea de Oferte Culturale și Proiecte Editoriale din Timbrul Arhitecturii (se va completa online).

b) Bugetul 

Bugetul de venituri și cheltuieli al proiectului propus, conform cu anexa nr. 5 la Normele Metodologice privind Finanţarea de Oferte Culturale și Proiecte Editoriale din Timbrul Arhitecturii (se va completa online).

c) CV-urile scurte

CV-urile scurte, de maximum o pagină, ale coordonatorului de proiect și ale cel mult altor 2 persoane implicate în proiect, la alegere.

d) Solicitanții debutanți

Solicitanții debutanți, ale căror CV-uri pot fi încă nerelevante pentru proiect, pot completa CV-urile cu 1-2 scrisori de recomandare, conform cu anexa nr. 7 la Normele Metodologice privind Finanţarea de Oferte Culturale și Proiecte Editoriale din Timbrul Arhitecturii.

e) Acordurile de parteneriat *

Acordurile de parteneriat ale solicitantului finanțării cu filiale teritoriale ale Ordinului, ONG-uri, instituții și/sau societăți comerciale, care cuprind: statutul juridic, scurtă descriere, rolul în proiect, detalii despre participarea financiară sau în natură.

f) Prezentare proiect

Maximum 6 pagini A4 cu imagini și/sau texte la alegere, relevante pentru performanțele solicitantului și/sau pentru calitatea proiectului propus.

g) Certificat atestare fiscală

Certificat de atestare fiscală a Solicitantului emis de ANAF (copie). Atenție, nu este vorba despre CUI!

h) Dovadă spațiu utilizat *

Dovada din care să rezulte titlul cu care sunt folosite spațiile, doar în cazul în care proiectul propus nu se desfășoară la sediul solicitantului.

i) Ultimul extras de cont

Ultimul extras de cont bancar al organizației solicitante

j) Alte surse de finanțare

Nivelul minim al cofinanțării trebuie să fie de 10% din bugetul total al proiectului, din surse atrase și/sau din contribuție proprie. Dovada cofinanțării se face exclusiv prin documente justificative pentru o cofinanțare mai mare de 10% (extras de cont, contract de sponsorizare sau finanțare) sau prin declarație pe propria răspundere (pentru o cofinanțare de 10%) prin care solicitantul se angajează să atragă suma corespunzătoare până la finalizarea proiectului și întocmirea raportului final.

k) Corectitudinea datelor

Declarație pe propria răspundere privind corectitudinea datelor prezentate, conform anexei nr. 8  la Normele Metodologice privind Finanţarea de Oferte Culturale și Proiecte Editoriale din Timbrul Arhitecturii.

l) Acord GDPR

Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal, conform anexa nr. 15 la Normele Metodologice privind Finanţarea de Oferte Culturale și Proiecte Editoriale din Timbrul Arhitecturii, completat online.

*

Documentele prevăzute la  lit. e) și h) sunt opționale, sub rezerva că existența acestora la dosarul aplicantului poate contribui la punctajul final acordat de comisiile de selecție și evaluare.

Anuale, bienale, trienale
Documente necesare pentru proiecte de tip anuală
Documentația de solicitare a finanțării pentru un proiect de tip anuală de arhitectură va conține următoarele materiale:
a) Cererea de finanțare

Cererea de finanțare pentru programe tip anuală de arhitectură, completă online potrivit modelului din anexa nr. 2 la Normele Metodologice privind Finanţarea de Oferte Culturale și Proiecte Editoriale din Timbrul Arhitecturii (se va completa online).

b) Bugetul 

Bugetul de venituri și cheltuieli al proiectului propus, conform cu anexa nr. 5 la Normele Metodologice privind Finanţarea de Oferte Culturale și Proiecte Editoriale din Timbrul Arhitecturii (se va completa online).

c) CV-urile scurte

CV - urile scurte, de max. 1 pagină, ale coordonatorului de program și ale cel mult altor 2 persoane implicate în program, la alegere.

d) Hotărâre CD teritorial

Hotărârea Colegiului Director teritorial prin care se aprobă proiectul.

e) Acordurile de parteneriat *

Acordurile de parteneriat ale filialei cu alte filiale, organizații, instituții și/sau societăți comerciale, care cuprind: statutul juridic, scurtă descriere, rolul în proiect, detalii despre participarea financiară sau în natură.

f) Prezentare proiect

Maximum 6 pagini A4 cu imagini și/sau texte la alegere, relevante pentru performanțele filialei/filialelor și/sau pentru calitatea programului propus.

g) Certificat atestare fiscală

Certificat de atestare fiscală a Solicitantului emis de ANAF (copie). Atenție, nu este vorba despre CUI!

h) Ultimul extras de cont

Ultimul extras de cont bancar al filialei solicitante.

i) Dovadă spațiu folosit*

Dovada din care să rezulte titlul cu care sunt folosite spațiile, în cazul în care evenimente din cadrul programului nu se desfășoară la sediul filialei.

j) Alte surse de finanțare

Nivelul minim al cofinanțării trebuie să fie de 10% din bugetul total al proiectului, din surse atrase și/sau din contribuție proprie. Dovada cofinanțării se face exclusiv prin documente justificative pentru o cofinanțare mai mare de 10% (extras de cont, contract de sponsorizare sau finanțare) sau prin declarație pe propria răspundere (pentru o cofinanțare de 10%) prin care solicitantul se angajează să atragă suma corespunzătoare până la finalizarea proiectului și întocmirea raportului final.

k) Corectitudinea datelor

Declarație pe propria răspundere privind corectitudinea datelor prezentate, conform anexei nr. 8 la Normele Metodologice privind Finanţarea de Oferte Culturale și Proiecte Editoriale din Timbrul Arhitecturii.

l) Acord GDPR

Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal, conform anexa nr. 15 la Normele Metodologice privind Finanţarea de Oferte Culturale și Proiecte Editoriale din Timbrul Arhitecturii, completat online.

*

Documentele prevăzute la lit. e) și i) sunt opționale, sub rezerva că existența acestora la dosarul aplicantului poate contribui la punctajul final acordat de comisiile de selecție și evaluare.

Itinerare de expoziții
Documente necesare pentru itinerare de expoziții
Documentația de solicitare a finanțării pentru itinerare de expoziții va conține următoarele materiale:
a) Cererea de finanțare

Cererea de finanțare pentru itinerare expoziții, completată online potrivit modelului din anexa nr. 3 la Normele Metodologice privind Finanţarea de Oferte Culturale și Proiecte Editoriale din Timbrul Arhitecturii (se va completa online).

b) Bugetul 

Bugetul de venituri și cheltuieli al proiectului, conform cu anexa nr. 5 la Normele Metodologice privind Finanţarea de Oferte Culturale și Proiecte Editoriale din Timbrul Arhitecturii, completat online (se va completa online).

c) CV-uri scurte

CV-urile scurte, de max. 1 pagină, ale coordonatorului de proiect și ale cel mult altor 2 persoane implicate în proiect, la alegere.

d) Solicitanții debutanți

Solicitanții debutanți, ale căror CV-uri pot fi încă nerelevante pentru proiect, pot completa CV-urile cu 1-2 scrisori de recomandare, conform anexei nr. 7 la Normele Metodologice privind Finanţarea de Oferte Culturale și Proiecte Editoriale din Timbrul Arhitecturii.

e) Acordurile de parteneriat *

Acordurile de parteneriat ale Solicitantului cu organizații neguvernamentale fără scop patrimonial sau instituții, care cuprind: rolul în proiect, detalii despre participarea financiară sau în natură.

f) Prezentare proiect

Maximum 6 pagini A4 cu imagini relevante pentru ilustrarea expoziției și a propunerii /propunerilor de expunere la destinație/destinații.

g) Certificat atestare fiscală

Certificat de atestare fiscală a Solicitantului emis de ANAF (copie). Atenție, nu este vorba despre CUI!

h) Ultimul extras de cont

Ultimul extras de cont bancar al organizației solicitante.

i) Dovada spațiu folosit*

Dovada din care să rezulte titlul cu care sunt folosite spațiile care vor găzdui expoziția.

j) Alte surse de finanțare

Nivelul minim al cofinanțării trebuie să fie de 10% din bugetul total al proiectului, din surse atrase și/sau din contribuție proprie. Dovada cofinanțării se face exclusiv prin documente justificative pentru o cofinanțare mai mare de 10% (extras de cont, contract de sponsorizare sau finanțare) sau prin declarație pe propria răspundere (pentru o cofinanțare de 10%) prin care solicitantul se angajează să atragă suma corespunzătoare până la finalizarea proiectului și întocmirea raportului final.

k) Corectitudine date

Declarație pe propria răspundere privind corectitudinea datelor prezentate, conform anexei nr. 8 la Normele Metodologice privind Finanţarea de Oferte Culturale și Proiecte Editoriale din Timbrul Arhitecturii.

l) Acord GDPR

Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal, conform anexa nr. 15 la Normele Metodologice privind Finanţarea de Oferte Culturale și Proiecte Editoriale din Timbrul Arhitecturii, completat online.

*

Documentele prevăzute la  lit. e) și i) sunt opționale, sub rezerva că existența acestora la dosarul aplicantului poate contribui la punctajul final, acordat de comisiile de selecție și evaluare.

Descărcați o arhivă cu toate anexele necesare

Apăsați pe butonul de mai jos pentru a descărca anexele care vor fi completate sau încărcate atunci când solicitați o finanțare pentru un proiect editorial sau o ofertă culturală. Atenție! Cererea de finanțare (anexa 1, 2, 3), bugetul (anexa 5) și acordul gdpr (anexa 15) vor fi completate online (nu încărcate).

Listă de documente
Dosarul de solicitare a finanțării pentru un proiect cultural cu componentă pronunțată de cercetare va conține următoarele:
a) Cererea de finanțare

Cererea de finanțare pentru proiecte culturale cu componentă pronunțată de cercetare, completată potrivit modelului din formularul nr. 1;

b) Prezentare proiect 

O prezentare de maximum 6 pagini A4, la alegerea solicitantului, cu texte și/sau imagini destinate completării informațiilor referitoare la proiectul propus, la echipă sau la realizări anterioare relevante în sensul cercetării propuse;

c) Bugetul

Bugetul de venituri și cheltuieli al proiectului propus, conform cu formularul nr. 2;

d) CV-uri 

CV-urile scurte, de max. 1 pagină, ale coordonatorului de proiect și ale cel mult altor 2 persoane implicate în proiect, la alegere;

e) Scrisori de recomandare

2 scrisori de recomandare privind utilitatea proiectului și credibilitatea echipei/coordonatorului de proiect - conform formularului nr. 3;

f) Acorduri de parteneriat

Acordurile de parteneriat (dacă este cazul) ale solicitantului cu organizații, filiale, instituții, societăți comerciale, care cuprind: statutul juridic, scurtă descriere, rolul în proiect, detalii despre participarea financiară sau în natură a acestora.

g) Certificat atestare fiscală

Certificat de atestare fiscală a Solicitantului emis de ANAF (copie);

h) Act doveditor din care să rezulte obiectul sau obiectele de activitate (copie)

Act doveditor din care să rezulte obiectul sau obiectele de entității solicitante, cum ar fi: extras din statut, act de înființare, hotărâre de înființare a conferinței teritoriale, legea sau actul de înființare etc,

i) Extras de cont

Ultimul extras de cont bancar al entității solicitante;

j) Declarație pe proprie răspundere

Declarație pe propria răspundere privind corectitudinea datelor prezentate, conform formularului nr. 4;

k) Acord GDPR

Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal, conform formularului nr. 9.

Descărcați o arhivă cu toate formularele necesare

Apăsați pe butonul de mai jos pentru a descărca anexele care vor fi completate sau încărcate atunci când solicitați o finanțare pentru un proiect cultural cu componentă pronunțată de cercetare. Atenție! Cererea de finanțare (formularul 1), bugetul (formularul 2) și acordul gdpr (formularul 9) vor fi completate online (nu încărcate).