Documente necesare

Sesiunea de finanțare din Timbrul Arhitecturii 2024

  • Editoriale cărți, reviste 
  • Oferte culturale ONG,  filiale
  • Proiect tip anuală, bienale, trienale
  • Itinerare de expoziții
  • Proiect cu componentă pronunțată de cercetare
Editoriale cărți, reviste 
Tipul documentului
Documentația de solicitare a finanțării pentru un proiect editorial (cărți, reviste) va conține următoarele materiale:
a) Cererea de finanțare

Cererea de finanțare pentru proiecte editoriale, completată potrivit modelului din anexa nr. 4 la Normele Metodologice privind Finanțarea de Oferte Culturale și Proiecte Editoriale din Timbrul Arhitecturii.

b) Fișa de calcul economic 

Fișa de calcul economic a proiectului editorial potrivit modelului din anexa nr. 6 la Normele Metodologice privind Finanțarea de Oferte Culturale și Proiecte Editoriale din Timbrul Arhitecturii.

c) Catalog editorial

PDF selecție pagini catalog editorial privind publicațiile din domeniul arhitecturii și al disciplinelor conexe, din anul anterior, în cazul editurilor.

d) Selecție de rubrici

Pentru reviste este necesară o selecție de rubrici relevante din ultimele două numere ale revistei.

e) CV-urile scurte

CV-urile scurte, de maximum o pagină, ale autorului sau autorilor - în cazul cărților de autor - sau ale coordonatorului - în cazul revistelor sau volumelor colective.

f) Solicitanții debutanți

Solicitanții debutanți, ale căror CV-uri pot fi încă nerelevante pentru proiect, pot fi completa cu 1-2 scrisori de recomandare dosarul, conform cu anexa nr. 7 la Normele Metodologice privind Finanțarea de Oferte Culturale și Proiecte Editoriale din Timbrul Arhitecturii sau cu alte materiale informative cu privire la personalități implicate în proiectul editorial;

g) Certificat atestare fiscală

Certificat de atestare fiscală a Solicitantului emis de ANAF (copie). Atenție, nu este vorba despre CUI!

h) Ultimul extras de cont

Ultimul extras de cont bancar al organizației solicitante.

i) Copie contract Drepturi de Autor*

Copie a contractului prin care editorul a obținut drepturile de autor în vederea editării titlurilor pentru care solicită finanțare; în cazul reeditării unui titlu, editorul va preciza ediția/edițiile anterioare, după caz, indiferent de editura la care s-a publicat ediția anterioară.

j) Dovada surse de finanțare

Nivelul minim al cofinanțării trebuie să fie de 10% din bugetul total al proiectului, din surse atrase și/sau din contribuție proprie. Dovada cofinanțării se face exclusiv prin documente justificative pentru o cofinanțare mai mare de 10% (extras de cont, contract de sponsorizare sau finanțare) sau prin declarație pe propria răspundere (pentru o cofinanțare de 10%) prin care solicitantul se angajează să atragă suma corespunzătoare până la finalizarea proiectului și întocmirea raportului final.

k) Declarație pe proprie răspundere

Declarație pe propria răspundere privind corectitudinea datelor prezentate, conform cu anexa nr. 8 la Normele Metodologice privind Finanțarea de Oferte Culturale și Proiecte Editoriale din Timbrul Arhitecturii.

l) Acord GDPR

Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal, conform cu anexa nr. 15 la Normele Metodologice privind Finanțarea de Oferte Culturale și Proiecte Editoriale din Timbrul Arhitecturii.

*

Documentul prevăzut la lit. i) poate fi depus ulterior momentului de solicitare a finanțării, dar nu mai târziu de 10 zile de la obținerea finanțării din Timbrul Arhitecturii.

Descarcă anexele pentru un proiect editorial (cărți, reviste)

Acestea vor fi completate, apoi transmise conform recomandărilor atunci când solicitați o finanțare din Timbrul Arhitecturii

Oferte culturale ONG,  filiale
Tipul documentului
Documentația de solicitare a finanțării pentru proiecte/programe/acțiuni culturale (inclusiv școli de vară) - ONG și filialele teritoriale ale OAR - va conține următoarele materiale:
a) Cererea de finanțare

Cererea de finanțare pentru proiecte/programe/acțiuni culturale, completată potrivit modelului din anexa nr. 1 la Normele Metodologice privind Finanțarea de Oferte Culturale și Proiecte Editoriale din Timbrul Arhitecturii.

b) Bugetul 

Bugetul de venituri și cheltuieli al proiectului propus, conform cu anexa nr. 5 la Normele Metodologice privind Finanțarea de Oferte Culturale și Proiecte Editoriale din Timbrul Arhitecturii.

c) CV-urile scurte

CV-urile scurte, de maximum o pagină, ale coordonatorului de proiect și ale cel mult altor 2 persoane implicate în proiect, la alegere.

d) Solicitanții debutanți

Solicitanții debutanți, ale căror CV-uri pot fi încă nerelevante pentru proiect, pot completa CV-urile cu 1-2 scrisori de recomandare, conform cu anexa nr. 7 la Normele Metodologice privind Finanțarea de Oferte Culturale și Proiecte Editoriale din Timbrul Arhitecturii.

e) Acordurile de parteneriat *

Acordurile de parteneriat ale solicitantului finanțării cu filiale teritoriale ale Ordinului, ONG-uri, instituții și/sau societăți comerciale, care cuprind: statutul juridic, scurtă descriere, rolul în proiect, detalii despre participarea financiară sau în natură.

f) Prezentare proiect

Maximum 6 pagini A4 cu imagini și/sau texte la alegere, relevante pentru performanțele solicitantului și/sau pentru calitatea proiectului propus.

g) Certificat atestare fiscală

Certificat de atestare fiscală a Solicitantului emis de ANAF (copie). Atenție, nu este vorba despre CUI!

h) Dovadă spațiu utilizat *

Dovada din care să rezulte titlul cu care sunt folosite spațiile, doar în cazul în care proiectul propus nu se desfășoară la sediul solicitantului.

i) Ultimul extras de cont

Ultimul extras de cont bancar al organizației solicitante

j) Alte surse de finanțare

Nivelul minim al cofinanțării trebuie să fie de 10% din bugetul total al proiectului, din surse atrase și/sau din contribuție proprie. Dovada cofinanțării se face exclusiv prin documente justificative pentru o cofinanțare mai mare de 10% (extras de cont, contract de sponsorizare sau finanțare) sau prin declarație pe propria răspundere (pentru o cofinanțare de 10%) prin care solicitantul se angajează să atragă suma corespunzătoare până la finalizarea proiectului și întocmirea raportului final.

k) Declarație pe proprie răspundere

Declarație pe propria răspundere privind corectitudinea datelor prezentate, conform cu anexa nr. 8 la Normele Metodologice privind Finanțarea de Oferte Culturale și Proiecte Editoriale din Timbrul Arhitecturii.

l) Acord GDPR

Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal, conform cu anexa nr. 15 la Normele Metodologice privind Finanțarea de Oferte Culturale și Proiecte Editoriale din Timbrul Arhitecturii.

*

Documentele prevăzute la lit. e) și h) sunt opționale, sub rezerva că existența acestora la dosarul solicitantului poate contribui la punctajul final acordat de comisiile de selecție și evaluare.

Descarcă anexele pentru proiecte / programe / acțiuni culturale

Școli de vară, ONG, Filiale teritoriale OAR

Acestea vor fi completate, apoi transmise conform recomandărilor atunci când solicitați o finanțare din Timbrul Arhitecturii

Proiect tip anuală, bienale, trienale
Tipul documentului
Documentația de solicitare a finanțării pentru un proiect de tip anuală de arhitectură va conține următoarele materiale:
a) Cererea de finanțare

Cererea de finanțare pentru programe tip anuală de arhitectură, completă potrivit modelului din anexa nr. 2 la Normele Metodologice privind Finanțarea de Oferte Culturale și Proiecte Editoriale din Timbrul Arhitecturii.

b) Bugetul 

Bugetul de venituri și cheltuieli al proiectului propus, conform cu anexa nr. 5 la Normele Metodologice privind Finanțarea de Oferte Culturale și Proiecte Editoriale din Timbrul Arhitecturii.

c) CV-urile scurte

CV - urile scurte, de max. 1 pagină, ale coordonatorului de program și ale cel mult altor 2 persoane implicate în program, la alegere.

d) Hotărâre CD teritorial

Hotărârea Colegiului Director teritorial prin care se aprobă proiectul.

e) Acordurile de parteneriat *

Acordurile de parteneriat ale filialei cu alte filiale, organizații, instituții și/sau societăți comerciale, care cuprind: statutul juridic, scurtă descriere, rolul în proiect, detalii despre participarea financiară sau în natură.

f) Prezentare proiect

Maximum 6 pagini A4 cu imagini și/sau texte la alegere, relevante pentru performanțele filialei/filialelor și/sau pentru calitatea programului propus.

g) Certificat atestare fiscală

Certificat de atestare fiscală a Solicitantului emis de ANAF (copie). Atenție, nu este vorba despre CUI!

h) Ultimul extras de cont

Ultimul extras de cont bancar al filialei solicitante.

i) Dovadă spațiu folosit*

Dovada din care să rezulte titlul cu care sunt folosite spațiile, în cazul în care evenimente din cadrul programului nu se desfășoară la sediul filialei.

j) Alte surse de finanțare

Nivelul minim al cofinanțării trebuie să fie de 10% din bugetul total al proiectului, din surse atrase și/sau din contribuție proprie. Dovada cofinanțării se face exclusiv prin documente justificative pentru o cofinanțare mai mare de 10% (extras de cont, contract de sponsorizare sau finanțare) sau prin declarație pe propria răspundere (pentru o cofinanțare de 10%) prin care solicitantul se angajează să atragă suma corespunzătoare până la finalizarea proiectului și întocmirea raportului final.

k) Declarație pe proprie răspundere

Declarație pe propria răspundere privind corectitudinea datelor prezentate, conform cu anexa nr. 8 la Normele Metodologice privind Finanțarea de Oferte Culturale și Proiecte Editoriale din Timbrul Arhitecturii.

l) Acord GDPR

Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal, conform anexa nr. 15 la Normele Metodologice privind Finanțarea de Oferte Culturale și Proiecte Editoriale din Timbrul Arhitecturii.

*

Documentele prevăzute la lit. e) și i) sunt opționale, sub rezerva că existența acestora la dosarul solicitantului poate contribui la punctajul final acordat de comisiile de selecție și evaluare.

Descarcă anexele pentru proiect de tip anuală de arhitectură

Acestea vor fi completate, apoi transmise conform recomandărilor atunci când solicitați o finanțare din Timbrul Arhitecturii

Itinerare de expoziții
 Tipul documentului
Documentația de solicitare a finanțării pentru itinerare de expoziții va conține următoarele materiale:
a) Cererea de finanțare

Cererea de finanțare pentru itinerare de expoziții, completată potrivit modelului din anexa nr. 3 la Normele Metodologice privind Finanțarea de Oferte Culturale și Proiecte Editoriale din Timbrul Arhitecturii.

b) Bugetul 

Bugetul de venituri și cheltuieli al proiectului, completată potrivit modelului din anexa nr. 5 la Normele Metodologice privind Finanțarea de Oferte Culturale și Proiecte Editoriale din Timbrul Arhitecturii.

c) CV-uri scurte

CV-urile scurte, de max. 1 pagină, ale coordonatorului de proiect și ale cel mult altor 2 persoane implicate în proiect, la alegere.

d) Solicitanții debutanți

Solicitanții debutanți, ale căror CV-uri pot fi încă nerelevante pentru proiect, pot completa CV-urile cu 1-2 scrisori de recomandare, conform cu anexa nr. 7 la Normele Metodologice privind Finanțarea de Oferte Culturale și Proiecte Editoriale din Timbrul Arhitecturii.

e) Acordurile de parteneriat *

Acordurile de parteneriat ale Solicitantului cu organizații neguvernamentale fără scop patrimonial sau instituții, care cuprind: rolul în proiect, detalii despre participarea financiară sau în natură.

f) Prezentare proiect

Maximum 6 pagini A4 cu imagini relevante pentru ilustrarea expoziției și a propunerii /propunerilor de expunere la destinație/destinații.

g) Certificat atestare fiscală

Certificat de atestare fiscală a Solicitantului emis de ANAF (copie). Atenție, nu este vorba despre CUI!

h) Ultimul extras de cont

Ultimul extras de cont bancar al organizației solicitante.

i) Dovada spațiu folosit*

Dovada din care să rezulte titlul cu care sunt folosite spațiile care vor găzdui expoziția.

j) Alte surse de finanțare

Nivelul minim al cofinanțării trebuie să fie de 10% din bugetul total al proiectului, din surse atrase și/sau din contribuție proprie. Dovada cofinanțării se face exclusiv prin documente justificative pentru o cofinanțare mai mare de 10% (extras de cont, contract de sponsorizare sau finanțare) sau prin declarație pe propria răspundere (pentru o cofinanțare de 10%) prin care solicitantul se angajează să atragă suma corespunzătoare până la finalizarea proiectului și întocmirea raportului final.

k) Declarație pe proprie răspundere

Declarație pe propria răspundere privind corectitudinea datelor prezentate, conform cu anexa nr. 8 la Normele Metodologice privind Finanțarea de Oferte Culturale și Proiecte Editoriale din Timbrul Arhitecturii.

l) Acord GDPR

Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal, completată potrivit modelului din anexa nr. 15 la Normele Metodologice privind Finanțarea de Oferte Culturale și Proiecte Editoriale din Timbrul Arhitecturii.

*

Documentele prevăzute la lit. e) și i) sunt opționale, sub rezerva că existența acestora la dosarul solicitantului poate contribui la punctajul final, acordat de comisiile de selecție și evaluare.

Descarcă anexele pentru itinerare de expoziții

Acestea vor fi completate, apoi transmise conform recomandărilor atunci când solicitați o finanțare din Timbrul Arhitecturii

Proiect cu componentă pronunțată de cercetare
Tipul documentului
Documentația de solicitare a finanțării pentru un proiect cultural cu componentă pronunțată de cercetare:
a) Cererea de finanțare

Cererea de finanțare pentru proiecte culturale cu componentă pronunțată de cercetare, completată potrivit modelului din formularul nr. 1 din Metodologia pentru desfășurarea sesiunii de selecție, evaluare și finanțare a proiectelor culturale cu componentă pronunțată de cercetare;

b) Prezentare proiect

O prezentare de maximum 6 pagini A4, la alegerea solicitantului, cu texte și/sau imagini destinate completării informațiilor referitoare la proiectul propus, la echipă sau la realizări anterioare relevante în sensul cercetării propuse;

c) Bugetul

Bugetul de venituri și cheltuieli al proiectului propus, conform cu formularul nr. 2 din Metodologia pentru desfășurarea sesiunii de selecție, evaluare și finanțare a proiectelor culturale cu componentă pronunțată de cercetare;

d) CV-uri

CV-urile scurte, de max. 1 pagină, ale coordonatorului de proiect și ale cel mult altor 2 persoane implicate în proiect, la alegere;

e) Scrisori de recomandare

2 scrisori de recomandare privind utilitatea proiectului și credibilitatea echipei/coordonatorului de proiect - conform formularul nr. 3 din Metodologia pentru desfășurarea sesiunii de selecție, evaluare și finanțare a proiectelor culturale cu componentă pronunțată de cercetare;

f) Acorduri de parteneriat

Acordurile de parteneriat (dacă este cazul) ale solicitantului cu organizații, filiale, instituții, societăți comerciale, care cuprind: statutul juridic, scurtă descriere, rolul în proiect, detalii despre participarea financiară sau în natură a acestora.

g) Certificat atestare fiscală

Certificat de atestare fiscală a Solicitantului emis de ANAF (copie). Atenție, nu este vorba despre CUI!

h) Act doveditor din care să rezulte obiectul sau obiectele de activitate (copie)

Act doveditor din care să rezulte obiectul sau obiectele de entității solicitante, cum ar fi: extras din statut, act de înființare, hotărâre de înființare a conferinței teritoriale, legea sau actul de înființare etc,

i) Extras de cont

Ultimul extras de cont bancar al entității solicitante;

j) Declarație pe proprie răspundere

Declarație pe propria răspundere privind corectitudinea datelor prezentate, conform cu formularul nr. 4 din Metodologia pentru desfășurarea sesiunii de selecție, evaluare și finanțare a proiectelor culturale cu componentă pronunțată de cercetare;

k) Acord GDPR

Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal, conform cu formularul nr. 9 din Metodologia pentru desfășurarea sesiunii de selecție, evaluare și finanțare a proiectelor culturale cu componentă pronunțată de cercetare.

Descarcă formularele pentru

proiect cultural cu componentă pronunțată de cercetare

Acestea vor fi completate, apoi transmise conform recomandărilor atunci când solicitați o finanțare din Timbrul Arhitecturii

Toate anexele și formularele în vigoare

pentru sesiunile de finanțare din Timbrul Arhitecturii

a. Anexe necesare pe parcursul proceselor de depunere și evaluare a dosarelor de solicitare a finanțărilor, a contractării și a raportării, conform Normelor metodologice privind finanțarea de oferte culturale și proiecte editoriale din timbrul arhitecturii (republicare) (aprobate prin Hotărârea CN OAR nr. 142 din 31.01. 2022)

b. Formulare necesare pe parcursul proceselor de depunere și evaluare a dosarelor de solicitare a finanțărilor, a contractării și a raportării, conform Metodologiei pentru desfășurarea sesiunii de selecție, evaluare și finanțare a proiectelor culturale cu componentă pronunțată de cercetare (aprobată prin Hotărârea CN OAR nr. 404 din 21 martie 2022)