Criterii de eligibilitate

Sesiunea de finanțare din Timbrul Arhitecturii 2023

Cine poate solicita finanțări pentru proiecte editoriale?

Filialele teritoriale ale Ordinului care, potrivit regulamentului de organizare, desfășoară activități editoriale în condițiile legii;

Edituri constituite ca societăți comerciale;

Organizații neguvernamentale sau societăți comerciale care, potrivit statutului, desfășoară activități editoriale în condițiile legii;

Instituții publice din domeniul educației de arhitectură care, potrivit statutului, desfășoară activități editoriale în condițiile legii.

Cine poate solicita finanțări pentru oferte culturale?

Filialele teritoriale ale Ordinului, prin intermediul cărora se pot derula și proiecte inițiate de orice arhitect sau grupuri de arhitecţi, societăți comerciale sau instituţii publice de cultură ori educație (în baza unui acord de parteneriat încheiat intre aceste entități și una sau mai multe filiale teritoriale ale Ordinului);

Organizații neguvernamentale fără scop patrimonial, constituite în conformitate cu prevederile legale care au activitate într-un domeniu cultural care promovează arhitectura;

Operatori culturali constituiți ca persoane fizice autorizate cu activitate într-un domeniu cultural care promovează arhitectura.

Cine poate solicita finanțări pentru proiecte cu componentă pronunțată de cercetare?

Forme de exercitare a profesiei de arhitect înființate conform legii 184/2001;

Filiale teritoriale ale Ordinului Arhitecților din România;

Organizații neguvernamentale fără scop patrimonial;

Instituții publice de cultură și instituții din domeniul educației de arhitectură.