Rezultatele sesiunii de finanțare

Rezultatele pentru proiecte editoriale (cărți și reviste) 2021 sunt deja disponibile.

Rezultatele sesiunii pilot de selecție, evaluare și finanțare a proiectelor culturale cu componentă pronunțată de cercetare

Vă rugăm să consultați:

Raportul Comisiei de selecție, evaluare și acordare a finanțărilor pentru proiecte culturale cu componentă pronunțată de cercetare și lista finală cu rezultatele finanțărilor proiectelor culturale cu componentă pronunțată de cercetare.

În urma soluționării contestațiilor în perioada 3-4 noiembrie 2021, Lista finală cu rezultatele finanțărilor proiectelor culturale cu componentă pronunțată de cercetare nu a suferit schimbări.

  • Rezultatele sesiunii de finanțare pentru oferte culturale
  • Rezultatele sesiunii de finanțare pentru proiecte editoriale
Rezultatele sesiunii de finanțare pentru oferte culturale

Rezultatele sesiunii de finanțare din timbrul arhitecturii pentru oferte culturale - ediția 2021

PROIECTE CÂȘTIGĂTOARE (ONG)

Pentru mai multe detalii, vă rugăm consultați următorul document care conține: 

Lista finală cu rezultatele sesiunii de finanțare și Raportul comisiei de selecție, evaluare și acordare a finanțărilor

PROIECTE CÂȘTIGĂTOARE (ȘCOLI DE VARĂ)

Pentru mai multe detalii, vă rugăm consultați următorul document care conține: 

Lista finală cu rezultatele sesiunii de finanțare și Raportul comisiei de selecție, evaluare și acordare a finanțărilor

PROIECTE CÂȘTIGĂTOARE (FILIALE, ANUALE ȘI BIENALE, ITINERARE DE EXPOZIȚII)

Pentru mai multe detalii, vă rugăm consultați următorul document care conține: 

Listele finale cu rezultatele sesiunii de finanțare și Raportul comisiei de selecție, evaluare și acordare a finanțărilor

Perioada de depunere a contestațiilor pentru oferte culturale s-a încheiat.

Rezultatele sesiunii de finanțare pentru proiecte editoriale

Rezultatele sesiunii de finanțare din timbrul arhitecturii pentru proiecte editoriale - ediția 2021

Vă anunțăm rezultatele sesiunii de finanțare din timbrul arhitecturii pentru proiecte editoriale - ediția 2021:

PROIECTE CÂȘTIGĂTOARE (CARTE)

Dintre cele 28 de proiecte depuse, 15 au primit finanțare integrală, iar 13 au fost respinse.

Proiectele finanțate sunt următoarele:

Cărți Fundamentale pentru Arhitecți: Joseph Rykwert, Ideea de oraș. Antropologia formei urbane în Roma, Italia, și în vechime, traducere în română, Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu, București;

Reabilitarea patrimoniului construit, Editura Ozalid (reprezentată de Positif Concept srl);

Juhani Pallasmaa, Imaginea întrupată, Fundația Arhitext Design;

Arhitectura medievală defensivă, Editura Ozalid (reprezentată de Positif Concept SRL);

Restaurarea monumentelor istorice. Concepte – Teorii - Practici, Asociația Art Conservation Support;

Locuire, arhitectură și urbanism în Ferentari (1903-2000), Asociația Studio Zona;

Oameni la lucru în casele lor, SG STUDIO SRL, Zeppelin;

David Sim, Soft City, traducere în limba română, Igloo media;

Alfred Popper (1874-1946), (re)descoperirea unui arhitect, Editura Simetria;

Casa țărănească și boierească, Editura Ozalid (reprezentată de Positif Concept SRL);

Arhitectura pe hârtie, Editura Ozalid (reprezentată de Positif Concept SRL);

Școala românească de arhitectură (1944-1989) - Proiectele de diplomă, dinamică și relevanță "Cutia cu diplome”, Universitatea de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu";

LAPIS DOMUM. Pe urmele arhitecturii săpate în piatră, Asociatia CULTURE RESERVE;

Design (Incluziv) - Totul începe prin a asculta, Asociația Metodelor Alternative de Integrare Socială (AMAIS);

Dicționarul arhitecților din județul Dâmbovița, OAR Muntenia Vest.

PROIECTE CÂȘTIGĂTOARE (REVISTE)

În urma evaluării, toate proiectele editoriale pentru reviste de arhitectură au obținut punctaje peste 9. Juriul a decis să acorde finanțare pentru toate cele opt proiecte depuse, deoarece „răspândirea culturii arhitecturale prin presă de bună calitate constituie o prioritate”.

Iată proiectele finanțate, ierarhizate în funcție de punctajul obținut:

Revista ZEPPELIN (1 nr. din 4/ 2021), SG STUDIO SRL;

Caietele ARA 12, 2021, Editura Arhitectură. Restaurare. Arheologie/ Asociația Arhitectură. Restaurare. Arheologie;

Caietele restaurării 2021, Asociația Art Conservation Support;

MAZZOCCHIOO #7, SC POSTER SRL;

Revista Igloo, IGLOO MEDIA SRL;

Arhitext nr.3 Creație / In-creație /Re-creație/Pro-creație. Biblioteci și Librării, Fundația Arhitext Design;

Revista Transsylvania Nostra, Fundația Transsylvania Nostra;

Revista Repere, Asociația Arhitecților Iași – Filială a UAR.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm consultați următoarele documente: 

Raportul comisiei de selecție, evaluare și acordare a finanțărilor pentru proiecte editoriale din timbrul arhitecturii - sesiunea MARTIE 2021

Lista finală cu rezultatele sesiunii de finanțare a proiectelor editoriale – CARTE

Lista finală cu rezultatele sesiunii de finanțare a proiectelor editoriale – REVISTE

Perioada de depunere a contestațiilor pentru categoria proiecte editoriale s-a încheiat.