Termeni și condiții de utilizare

Bine ați venit pe site-ul oar.archi.

Prin accesarea și utilizarea datelor acestui site acceptați o serie de dispoziții pe care vă rugăm să le citiți cu atenție. Informațiile de pe acest site privesc neasumarea de responsabilitate de către OAR, informații privind drepturile de autor și asigurări din partea organizației referitor la protecția datelor cu caracter personal.

OAR NU ÎȘI ASUMĂ RESPONSABILITATEA

Ordinul Arhitecților din România (numit mai departe Ordinul sau OAR) întreține acest site pentru a facilita accesul publicului și membrilor OAR la informații legate de activitățile sale și de politicile Ordinului în general. Scopul nostru este să prezentăm la timp informații actualizate. În cazul în care ni se aduc la cunoștință unele erori, vom încerca să le corectăm. Cu toate acestea, Ordinul Arhitecților din România nu își asumă nici un fel de răspundere cu privire la informațiile prezentate pe acest site. Aceste informații:au doar un caracter general și nu sunt destinate să abordeze circumstanțe specifice ale nici unei persoane sau entități; nu sunt obligatoriu exhaustive, exacte sau actualizate; uneori sunt legate de site-uri externe asupra cărora serviciile Ordinului nu exercită nici un control și pentru care Ordinul nu își asumă nici o responsabilitate; nu constituie o consiliere profesională sau juridică (dacă aveți nevoie de consiliere într-un anumit domeniu, consultați întotdeauna o persoană cu calificări corespunzătoare).

Vă rugăm să luați la cunoștință că nu se poate garanta faptul că un document disponibil on-line reproduce exact un text adoptat în mod oficial. Scopul nostru este reducerea la minim a consecințelor negative cauzate de erori tehnice. Cu toate acestea, este posibil ca unele date sau informații de pe site-ul nostru să fi fost create sau structurate în fișiere sau formate care pot prezenta erori; prin urmare, nu putem garanta că serviciile noastre nu sunt întrerupte sau afectate de asemenea probleme. Ordinul nu își asumă nici o răspundere cu privire la astfel de probleme întâlnite ca urmare a utilizării acestui site sau a oricărui link către site-uri externe. Neasumarea responsabilității nu este destinată să limiteze răspunderea Ordinului în contravenție cu oricare dintre condițiile prevăzute de legislația internă aplicabilă și nu exclude răspunderea sa în cazuri care nu pot fi excluse, în conformitate cu legislația respectivă.

AVIZ PRIVIND DREPTURILE DE AUTOR

Reutilizarea documentelor Ordinului este autorizată cu condiția menționării sursei. Principiul general al reutilizării poate face obiectul condițiilor prevăzute de avize individuale privind drepturile de autor. Prin urmare, le recomandăm utilizatorilor să consulte avizele privind drepturile de autor de pe paginile site-ului legislatie.just.ro și pe cele incluse în documente individuale. Documentele care intră sub incidența drepturilor de proprietate intelectuală ale terților nu pot fi reutilizate.

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Ordinul Arhitecților din România se angajează să respecte viața privată a utilizatorilor. Politica de "protecție a persoanelor fizice în ceea ce privește procesarea datelor cu caracter personal" se bazează pe Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). Această politică generală acoperă totalitatea site-urilor Ordinului Arhitecților din România. Deși puteți naviga pe majoritatea acestor site-uri fără a furniza vreo informație personală, în unele cazuri aceste informații vă sunt cerute pentru furnizarea serviciilor on-line solicitate.În calitate de operator de date, OAR, prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu principiile și legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal.

Datele cu Caracter Personal prelucrate prin intermediul site-ului sunt numele, prenumele și adresa de e-mail a persoanei vizate care își face un cont în vederea accesării diverselor secțiuni din site, precum forumul. Fiecare persoana vizată beneficiază de urmatoarele drepturi, conform prevederilor legale aplicabile: dreptul la informare – dreptul de a primi un conţinut minim de informaţii cu privire la activităţile de prelucrare efectuate de către OAR, în conformitate cu cerinţele legale; dreptul de acces la date– dreptul de a obţine de la operatorul de date cu caracter personal, la cerere şi în condiţiile stabilite de legislaţie, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de către operatorul de date cu caracter personal, precum şi detalii privind activităţile de prelucrare; dreptul de interventie asupra datelor – dreptul de a obţine de la operatorul de date cu caracter personal, la cerere şi în mod gratuit:

(i) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;

(ii) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii;

(iii) notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operaţiuni efectuate conform lit. (i) sau lit. (ii), dacă o asemenea notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat; dreptul de opozitie – dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare; 

În ceea ce priveşte activităţile de marketing direct, persoanele vizate au dreptul de a se opune acestei prelucrări în orice moment.; dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate – dreptul de a obţine intervenţia umană cu privire la o asemenea decizie, dreptul de a exprima punctul de vedere privind o asemenea decizie şi de a contesta decizia;dreptul de a se adresa justitiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislaţia în materie, fără a se aduce atingere posibilităţii de a se adresa cu plângere Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal; dreptul la restricţionarea prelucrării în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege;dreptul de a îşi retrage consimţământul atunci când există o prelucrare care se bazează pe acesta;dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege. Pentru mai multe detalii, ne puteti contacta la adresa de e-mail dpo@oar.archi. Totalitatea site-urilor ale Ordinului Arhitecților din România furnizează link-uri către site-uri terțe. Din moment ce nu le putem controla, vă sugerăm să verificați politica acestora în materie de respectare a vieții private.

SERVICII ON-LINE OFERITE

Un serviciu on-line pe site-urile oar.archi este un serviciu sau o resursă pusă la dispoziție pe internet pentru a ameliora comunicarea între cetățeni / societăți comerciale și arhitecți, pe de o parte, și, pe de altă parte, între cetățeni și Ordinul Arhitecților.Niciunul dintre conținuturile și /sau documentele care provin de pe site-ul oar.archi nu poate fi copiat, reprodus, publicat, descărcat, postat, transmis sau distribuit în niciun fel, exceptând cazul unei simple înregistrări a conținuturilor și / sau a documentelor pe un calculator personal pentru o utilizare personală și în scopuri necomerciale. Va trebui în acest caz să păstrați neschimbate mențiunile referitoare la proprietate. Modificarea acestor conținuturi și / sau documente și utilizarea lor într-un alt scop constituie o încălcare a drepturilor de proprietate ale OAR. Este interzisă utilizarea acestor conținuturi și / sau documente pe un alt site sau într-un mediu informatic în rețea.Site-ul oar.archi oferă sau va oferi trei tipuri de servicii on-line:Servicii de informare care furnizează cetățenilor, mass-mediei, societăților comerciale, administrațiilor și altor factori decizionali acces ușor și eficient la informații, ameliorând astfel gradul de transparență și înțelegere al politicilor și activităților OAR; Servicii de comunicare interactive care permit un contact mai bun cu cetățenii, societățile comerciale, societatea civilă și pârțile implicate din sectorul construcțiilor, facilitând astfel procesul de consultare în materie de politici și mecanismele de feedback, în vederea participării la elaborarea politicilor, la activitățile și serviciile OAR; Servicii de înregistrare care permit accesul la toate tipurile de activități competitive și de informare ale Ordinului, de exemplu recrutare, înscriere la competiții, obținere de documente etc.

TRATAMENTUL REZERVAT E-MAIL-URILOR DUMNEAVOASTRĂ

Multe pagini web de pe site-ul OAR.archi sunt prevăzute cu un buton de "Trimite"/"Adaugă o întrebare"/"Contact" care activează software-ul pentru e-mail și vă invită să trimiteți comentariile dvs. către o căsuță poștală electronică funcțională specifică. Atunci când trimiteți un astfel de mesaj, datele dvs. personale sunt colectate numai în măsura necesară pentru furnizarea unui răspuns. Dacă echipa care administrează căsuța poștală nu poate răspunde la întrebarea dvs., atunci e-mail-ul trimis de dvs. este direcționat către un alt serviciu. Veți fi înștiințat, prin e-mail, cu privire la serviciul către care a fost direcționată întrebarea dvs. Dacă aveți întrebări privind prelucrarea e-mail-ului și datelor dvs. personale legate de acesta, nu ezitați să le includeți în mesajul dvs.

POLITICA DE UTILIZAREA COOKIES

Site-ul Ordinului foloseşte cookie-uri, fiind date stocate pe hardul utilizatorului, conţinând informaţii despre acesta. Cu ajutorul cookie-urilor, proprietarii de site-uri pot monitoriza şi segmenta interesele utilizatorilor faţă de anumite zone sau aplicaţii ale site-ului, fapt care le permite ulterior îmbunătăţirea experinţei de navigare, introducerea unui conţinut relevant pentru utilizator, etc.Neacceptarea unui cookie nu înseamnă că utilizatorului îi va fi refuzat accesul de navigare în site, de citire a conţinutului acestuia. Aveți posibilitatea de a seta browserul in ceea ce priveste cookie-urile pentru a reflecta un nivel confortabil al securitatii utilizarii cookie-urilor. Raport Cookies la data de 26/05/2018 (prin Cookiebot) pe domeniul oar.archi, server localizat în România: număr cookies identificat - 6, în două categorii: Categoria 1: Cooki-uri de marketingSunt folosite pentru a urmări vizitatorii pe site-uri web. Intenția lor este de a afișa anunțuri relevante și angajate pentru utilizatorul individual și, prin urmare, mai valoroase pentru editori și pentru agenții de publicitate ca terță parte.

Denumire
Furnizor
Scop
Tip
Expirare
impression.php/#

facebook.com 

Utilizat de Facebook pentru înregistrarea impresiilor prin apăsarea butonului de Facebook.

PIXEL

Sesiune

lidc

linkedin.com

Utilizat de serviciul de rețele sociale, LinkedIn pentru urmărirea utilizării serviciilor încorporate.

HTTP

Sesiune

NID

google.com

Înregistrează un ID unic care identifică dispozitivul utilizatorului returnat. ID-ul este utilizat pentru anunțurile direcționate.

HTTP

6 luni

Categoria 2: Cookie-uri neidentificate

Deumire
Furnizor
Scop
Tip
Expirare
accepted-cookie-tos

oar.archi

Neclasificat

PIXEL

7 ani

laravel_session

oar.archi

Neclasificat

HTTP

Sesiune

XSRF-TOKEN

oar.archi

Neclasificat

HTTP

Sesiune